onsdag 9 mars 2016

Äldre med extra behov kan få hemlagat

Hemtjänsten i Uddevalla ska under 2016 prova att laga enklare mat i hemmet som ett komplement till kommunens matdistribution.
Insatsen är biståndsbedömd och bygger på att man har ett extra stort behov av stöd, till exempel har svårt att få i sig mat på egen hand, berättar kommunen på sin webbplats.

För personalens del handlar det om att tillsammans med den enskilde planera veckans inköp, laga maten samt finnas med som stöd under måltider.
Projektet testas sedan 1 mars inom fyra hemtjänstgrupper med totalt cirka 80 anställda. Försöket ska pågå till sista december i år och ska sedan utvärderas.

Källa:
> Uddevalla kommun: Matlagning i hemmet som extra stöd

Läs även:
> Bohusläningen: Puttrande grytor nytt i hemtjänsten (publ 12 feb)