torsdag 21 januari 2016

Nämnd sa ja till att öppna Landbadet

En enig kultur- och fritidsnämnd vill öppna Landbadets 50-metersbassäng och undervisningsbassäng till sommaren.
På torsdagens sammanträde beslutades att ansöka hos kommunfullmäktige om finansiering av de omfattande reparationer och investeringar som måste göras.

I somras stängdes badet efter ett misstänkt utsläpp i bassängen. Stängningen visade att Landbadet är gammalt och slitet och kräver ordentlig renovering för att kunna användas igen.

Vill göra nödvändiga investeringar
Förvaltningschef Katarina Hansson fick i uppdrag att utreda frågan och på torsdagens möte behandlades ärendet. Nämnden godkände då utredningen men uttryckte i beslutet också en önskan att göra de investeringar som krävs för att öppna Landbadets 50 meters- och undervisningsbassäng till sommaren. Förvaltningschefen fick i uppdrag att snabbt ta fram kalkyl och upphandla de åtgärder som föreslås i konsultrapporten.

Handlar om en längre tid
– Det handlar alltså inte bara om att hålla öppet 2016 utan för en längre tid. Att bara reparera för ett år skulle vara att kasta pengarna i sjön, säger Katarina Hansson i en tidigare intervju i Bohusläningen.

Källor:
> Uddevalla kommun: Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde (§3, sid 2)
> Bohusläningen: Landbadet rustas upp

Läs även:
> Uddevalla kommun: Handlingar i kultur- och fritidsnämnden, inklusive konsultens utredning (ärende 3, sid 8)