lördag 30 januari 2016

Kommunen vill sänka hastigheten i Ljungskile

(Uppdaterad 31 mars)
Uddevalla kommun ansöker hos länsstyrelsen om att få sänka farten på E6 förbi Ljungskile. Det beslutade kommunstyrelsen i onsdags, berättar Bohusläningen.

Avsikten är att hastigheten ska sänkas från 110 kilometer till 80 på en fyra kilometer lång sträcka. Kommunen ska också ansöka hos Trafikverket om fartkameror längs samma sträcka, och arbeta för sänkta ljudnivåer i anslutning till de fastigheter som har problem med ljudnivåerna.

Problem som påverkar hälsa och livskvalitet
Kommunstyrelsen anser att problemet är så stort att det påverkar hälsa och livskvalitet. Om farten sänks från 110 till 80 skulle cirka 3 100 personer som bor i 841 fastigheter få nytta av åtgärderna.

Alliansen vill utreda alternativ
Kommunstyrelsen var enig om att bullret behöver åtgärdas, men Allianspartierna (M+C+KD+L) ville återremittera ärendet för att undersöka andra åtgärder än sänkt hastighet.

Källa:
> Bohusläningen: Snart slut på bullerstörd sömn vid E6:an

Läs även:
> Uddevalla kommun: Protokoll från kommunstyrelsen (§ 15, sid 17)

31 mars:
> Uddevalla kommun: Kommunen föreslår sänkt hastighet genom Ljungskile