lördag 23 januari 2016

Klart för byggstart vid Sundsstrand

Andra etappen av utbyggnaden av Sundsstrand kan starta i vår. Detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte ta upp företaget Markbyggs överklagan.

- Projektet är i och med överprövningen försenad med cirka sju månader men nu kan arbetet med att bygga ut vatten- och avloppledningar, vägar och lekytor äntligen starta i den östra delen av Sundsstrand, säger projektledare Jeanette Norgren på kommunens webbplats.

Markbygg uteslöts
När upphandlingen av entreprenad Sundsstrand etapp två genomfördes så uteslöt kommunen Markbygg Anläggning Väst AB. Kommunen ansåg inte att företaget uppfylld kraven på ekonomisk stabilitet.
- Att Kammarrättens avgörande står fast betyder att vi nu kan skriva kontrakt med NCC som var det bolag som vann upphandlingen. Vi har också fått bekräftat att vår bedömning i utvärderingen inte var felaktig, säger upphandlare Marina Bragd Karlsson.

Källa:

Läs också: