fredag 29 januari 2016

Alliansen enig om ny badhusutredning

Allianspartierna i Uddevalla har skrivit en gemensam motion till kommunfullmäktige där de vill att ett badhus i Skeppsviken ska utredas, skriver Bohusläningen.

Kommunens bygglovschef Mikael Wennergren har ritat ett eget förslag till badhus med placering i Skeppsviken.
”Vid en första anblick kan detta vara en god kompromiss där ett flertal intressen kan vägas samman”, skriver allianspartierna KD, M, L och C.

Projekt med näringslivet?
Partierna vill även snabbutreda om det finns förutsättningar för ett gemensamt projekt mellan kommunen och näringslivet.
”Ute på Skeppsviken med det naturliga badet vid Strandpromenaden borde det finnas större förutsättningar för ett samverkansprojekt mellan kommunen och näringslivet”, skriver de.

Källa:
Bohusläningen 29 jan

Läs även:
> Bohusläningen: Alliansen jobbar för badhus i Skeppsviken