måndag 9 november 2015

Byggbeslut för Sundsstrand överklagas

(Uppdaterad 18 jan)
Kommunens beslut om entreprenör gällande etapp två vid Sundsstrand har överklagats av en annan anbudsgivare. Därmed försenas byggstarten för etappen, meddelar kommunen på sin webbplats.

Överklagan av kommunens val av entreprenör leder till att arbetet med att bygga väg och ansluta vatten och avlopp i den östra delen av Sundsstrand, etapp två, blir försenat.
- Just nu vet vi tyvärr inte när utbyggnaden kan påbörjas, vi får invänta domstolens beslut, säger mark- och exploateringsingenjör Jeanette Norgren på kommunens webbplats.
- Positivt är ändå att det byggs för fullt i detta fina område och flera familjer redan har flyttat in, säger Jeanette Norgren också.
 
Källa: