onsdag 28 oktober 2015

Tunnelarbetet klart för denna gång

På lördag släpper Trafikverket på trafiken igen genom båda Frölandstunnlarna.
 - Allt har flutit på bra och vi är färdiga tidigare än vad vi tänkt oss, säger Abbi Tehyrell, projektledare på Trafikverket, till Bohusläningen.

Sedan 28 september har Trafikverket bland annat arbetat med att spränga en tvärtunnel mellan tunnel 2 och 3, tunnlarna närmast Frölandsrondellen.
Nästa period med tunnelarbete påbörjas i april och avslutas i oktober.
Under vintern kommer det att pågå förberedande arbete inför nästa års byte av rörbro Fröland. Dessa arbeten kommer inte att påverka trafiken, skriver Trafikverket på projektets webbplats.

Källor:
> Bohusläningen: Trafiken i tunnlarna släpps på
> Trafikverket: Väg 44, reparation av Uddevallatunnlarna