onsdag 7 oktober 2015

Integrationsprojekt kan ge ökad export

(Uppdaterad 24 nov)
1 december startar projekt Exportfrämjande Integration i Uddevalla. Projektet ska underlätta för nyanlända svenskar att ta sig in på arbetsmarknaden, samtidigt som företag i Västsverige kan nå nya marknader utomlands, skriver kommunens tidning Näringslivet.


Det är Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun som har tagit initiativ till Exportfrämjande Integration, vars mål är att ta till vara på nyanlända svenskars kunnande och erfarenheter, utveckla deras kompetens och sammanföra dem med svenska företag.

Samarbete med Arbetsförmedlingen
Uddevalla, Strömstad och Trollhättan samarbetar med Arbetsförmedlingen i projektet som finansieras genom Europeiska Socialfonden (ESF).
150 personer från de deltagande kommunerna kommer att genomgå ett tolv månaders utvecklingsprogram med sju månaders praktik på företag.

Källa:
> Uddevalla kommun, tidningen Näringslivet

24 nov:
> Uddevalla kommun: Nyanländas kompetens kan hjälpa företag att exportera