måndag 7 september 2015

Mötesplats byggs mellan bion och Folkets hus

I mitten av september startar arbetet med att bygga en ny mötesplats i form av en park mellan Biostaden och Folkets hus.

- Vi kommer att installera mycket ledbelysning i parken. Det mest spännande är kanske att vi belyser Blodekens trädkrona med ett ljussken som kan styras beroende av till exempel tidpunkt och årstid, säger Niklas Karlsson som är byggledare.
Parken byggs i tre upphöjda sluttande grönytor som ramas in med stenmurar av bohusgranit.
Längs med murarna framför de båda entréerna byggs träbänkar.
Nya lyktstolpar, cykelställ och papperskorgar ingår också i projektet.
Den nya mötesplatsen beräknas vara klar i början av december.
 
Källa: