tisdag 8 september 2015

Lättare hitta med nya skyltar på Lillesjö

Nu ska skyltningen på Lillesjö industriområde bli bättre. Lillesjö Industriförening och Uddevalla kommun satsar tillsammans på att underlätta för besökare att hitta rätt, skriver kommunens tidning Näringslivet.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om ett så kallat skyltprogram för Lillesjö industriområde. Väg- och informationsskyltar ska ge ett enhetligt intryck och göra det lättare att hitta rätt. i området.
 
Informationstavla vid entrén
En informationstavla vid entrén till området ska visa var företaget ligger. Därefter ska besökare kunna hitta rätt gata genom uppsatta förstärkta gatunamnskyltar, och inne på området finns skyltar vid infarten till de olika fastigheterna.
 
Ska hållas aktuell
Företagen har upplevt att den stora industritavlan vid infarten inte har skötts ordentligt. Därför har man i samråd med Uddevalla kommun bestämt att Lillesjö Industriförening arrenderar platsen för tavlan och skriver avtal med någon som håller den uppdaterad.
 
Källa: