lördag 1 augusti 2015

Kameror visar läget på 44.an

Skärmbild från Trafikverkets tjänst trafiken.nu


Trafikverket har satt upp 15 kameror längs väg 44 genom Uddevalla där man via internet kan hålla koll på trafikläget.
Kamerorna ska underlätta för både privatbilister och yrkesforden under den omfattande ombyggnaden av tunnlarna och rondellen vid Fröland som inleds i september.

Rondellen ska bli något större och klara längre fordon. Tunnlarna ska få en tvärtunnel, vattenledningar och el, berättar Bohusläningen.
När projektet är färdigt 2017 ska trafiksituationens vara säkrare och bättre anpassad till den trafikmängd som Torp köpcenter medfört.
 
Risk för trafikkaos
För att undvika trafikkaos på 44:an under byggtiden hoppas Trafikverket att bilister försöker väljer en annan väg i  stället för att köra genom Uddevalla.
De nya kamerorna ger möjlighet att kolla trafikläget innan man ger sig av. De nås via Trafikverkets tjänst http://www.trafiken.nu/. Direktadressen till kamerorna på 44:an är http://www.trafiken.nu/goteborg/Kameror/vag-44/.
 
Källa:
 
Läs också: