torsdag 9 juli 2015

Landbadet stängt hela sommaren

Ett läckage på torsdagen i Landbadets reningsanläggning gör att kommunen stänger badet för resten av sommaren. Och enligt kultur- och fritidschefen är det inte sannolikt att det öppnar igen nästa år.
 
Badet stängdes 4 juli eftersom det fanns misstanke om för höga klorhalter. Planer fanns att öppna anläggningen igen när nya rutiner hade arbetats fram och en jämn vattenkvalité hade säkerställts.
I och med läckaget gäller inte tidigare planering att öppna Landbadet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.
– Landbadet kommer med all sannolikhet inte att öppna 2016 men min förhoppning är att vi kan bygga om eller bygga ett nytt Landbad 2.0, säger kultur- och fritidschef Katarina Hansson till Bohusläningen.
 
Källor: