måndag 27 juli 2015

Kampenhofsgatan byggs om

Kampenhofsgatan vid bussterminalen byggs om mellan 3 augusti och 6 december.
Ombyggnaden görs för att förbättra säkerheten och skapa en attraktivare och mer tillgänglig miljö vid bussterminalen, meddelar Uddevalla kommun.
 
Gatan ska få ny beläggning och kantsten. Bussresenärernas gångstråk ska bli säkrare och anpassas för personer med funktionsnedsättning. Det kommer också att sättas upp ny belysning.
Arbetena kommer att leda till den del avstängningar kring Kampenhof under byggtiden.