torsdag 11 juni 2015

Vägar ska bli säkrare inför tunnelrenovering

Inför tunnelrenoveringarna på riksväg 44 inleder nu kommunen och Trafikverket förbättringsarbeten längs vägnätet på andra platser . Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten under tunnelrenoveringen.
 
I september inleds tunnelarbetet genom att Frölandsrondellen byggs om.

- Det kommer att bli köer och för att undvika trafikfarliga situationer gör vi redan nu förberedelser för att underlätta framkomligheten, säger trafikingenjör Karin Westman på kommunens webbplats.
 
Vägar där trafiksäkerheten förbättras:
  • Slängom vid Mona-Lisa
  • Gång- och cykelöverfart mellan Slängom och Kasenabbevägen
  • Kurverödsleden från rondellen vid Mona-Lisa till Brattåsmotet cirka 500 meter
  • Korsningen mellan Kurverödsleden och Västanvindsvägen
  • Kasenabbevägen vid Friskis och Svettis
> Läs mer på kommunens webbplats