lördag 13 juni 2015

Uddevallas borättspriser mot strömmen

Priserna på bostäder fortsätter att stiga rejält i Västra Götaland. När det gäller bostadsrätter går dock Uddevalla mot strömmen: här har priserna sjunkit sex procent under den senaste tremånadersperioden, visar statistik från Svensk Fastighetsförmedling.

Det är bara Vänersborgs kommun som noterar en sämre prisutveckling de senaste tre månaderna.
Sett över ett år har priserna på bostadsrätter i Uddevalla ökat med 3 procent, Det är tillsammans med Vänersborgs kommun den lägsta ökningen bland de redovisade kommunerna. Genomsnittet för Västra Götaland var 18 procent.

Villapriser ökar
När det gäller villor ser dock läget annorlunda ut för Uddevalla. Villapriserna har här ökat med 4 procent under de senaste tre månaderna, och 13 procent det senaste året. Motsvarande siffror för Västra Götaland är 5 respektive 11 procent.

Källa:
> Svensk Fastighetsförmedling - läs pressmeddelande med siffror för alla kommuner