tisdag 23 juni 2015

Tätorter och Ammenäs väntas växa mest

Uddevalla kommuns befolkning väntas öka med cirka 5 000 personer den kommande tioårsperioden.
Det framgår av den senaste befolkningsprognosen för kommunen.
 
Uddevalla kommun har under hela 2000-talet haft en positiv befolkningsutveckling, skriver kommunen på sin webbplats.
Den största anledningen till ökningen är att fler flyttar in i kommunen än ut ur den.
De delar av kommunen som förväntas växa mest de kommande fem åren är Uddevalla och Ljungskile tätort samt Ammenäs.
Den 31 december 2014 hade Uddevalla kommun 53 517 invånare.
 
Källa: