söndag 21 juni 2015

Ny rutin ska ge färre frakturer

Foto: Antonio
Jimenez Alonso
Varje år drabbas cirka 1 000 patienter i NU-sjukvårdens område av frakturer på grund av benskörhet, osteoporos. En ny rutin ska ge fler patienter medicinsk behandling som kan förebygga ytterligare frakturer.

Patienter från 50 år och uppåt som kommer in till akutmottagningen med frakturer som kan bero på osteoporos remitteras numera automatiskt för mätning av bentätheten.
– Om mätningen visar att frakturen beror på benskörhet får patientens vårdcentral en behandlingsrekommendation från osteoporosenheten och patienten kallas till vårdcentralen, som sedan sköter den frakturförebyggande behandlingen, säger verksamhetschef Gunilla Cederbom på NU-sjukvårdens webbplats.

Sparar lidande och liv
Studier visar att den här metoden kan minska riskerna för nya frakturer med drygt 40 procent, berättar Arvin Yarollhai, verksamhetschef för NU-sjukvårdens ortopedklinik.
– Det minskar också dödligheten för den här gruppen äldre, eftersom en fraktur, exempelvis efter en fallolycka, kan innebära att patienten blir liggande och får svårt att återhämta sig, säger han.

Stora besparingar
På sikt beräknas vårdprocessen dessutom ge en besparing på cirka 45 miljoner kronor per år för Västra Götalandsregionen eftersom kostnaderna för vård i samband med frakturer är betydligt högre än kostnaderna för de förebyggande åtgärderna.
Vårdprocessen finns redan inom Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus, och ska införas på alla sjukhusområden inom Västra Götalandsregionen.

Källa:
> NU-sjukvården - läs mer