onsdag 10 juni 2015

Hastighetsbegränsning i Ljungskile centrum

Gångfartsområdet på Vällebergsvägen i Ljungskile centrum har ändrats till rekommenderad hastighet 30 kilometer per timma.
Anledning till förändringen är att Transportstyrelsen skärpt sina riktlinjer.
- Inom ett gångfartsområdet ska det tydligt framgå att det vistas gående på hela ytan. Det gör det inte på Vällebergsvägen eftersom det finns separata gångbanor på båda sidor om vägen, säger Anna-Karin Forseng som är trafikingenjör.