tisdag 16 juni 2015

Hasselbacksparken öppnar 10 juli

(Uppdaterad 19 juli)
Nu är arbetet med den nya granitmuren och trappan ned till Bäveån klart. Omkring 10 juli öppnar Hasselbacksparken igen, meddelar Uddevalla kommun.

Granitmuren och trappan utgör de synliga delarna av det omfattande skredsäkringsarbete som döljer sig bakom muren och under marken.
En del återstående arbeten, belysning, nya möbler och andra kompletteringar i parken kommer att göras efter sommaren.