fredag 22 maj 2015

Utbyggnad av Uddevalla sjukhus tar form

Så här kan en tillbyggnad av Uddevalla sjukhus bli.
Bild: NU-sjukvården/Norconsult arkitekter
(Uppdaterad 23 juni)
En tillbyggnad med plats för 18 nya operationssalar planeras för Uddevalla sjukhus. Utbyggnaden är ett led i arbetet med att utveckla Uddevalla sjukhus som operationscentrum.

Enligt NU-sjukvårdens utvecklingsplan ska NÄL utvecklas som ett sjukhus för i huvudsak akut vård och Uddevalla sjukhus för i huvudsak planerad vård. Regionstyrelsen har tidigare beslutat att Uddevalla sjukhus ska vara ett av Västra Götalandsregionens fem dagkirurgiska centra. Genom regional produktionsstyrning kommer NU-sjukvården framöver att utföra betydligt fler operationer än vad som görs idag.
– De befintliga lokalerna i Uddevalla för pre-operativa förberedelser, operationssalar, uppvakning och sterilcentral är i stort behov av modernisering, säger Ulrika Tägnfors, områdeschef för område II på NU-sjukvården.

Hjälp av arkitektstudenter
Under vintern har arkitektstudenter från Chalmers fått skissa på möjliga lösningar för pre- och postoperativa verksamheter i de nuvarande operationslokalerna i Uddevalla. Studenterna har bidragit med inspiration för det fortsatta planeringsarbetet.
Västfastigheter, Västra Götalandsregionens förvaltning för lokalförsörjning, utreder de tekniska förutsättningarna och kostnaderna för en tillbyggnad.
– Vi kan inte fastställa en definitiv prislapp förrän vi går in i det mer detaljerade planeringsarbetet. Men redan nu kan vi se ett behov för 18 operationssalar varav åtta är så kallade flexibla salar, säger Anders Kullbratt, chef för NU-sjukvårdens planeringsenhet.
Det formella beslutet att bygga ut Uddevalla sjukhus ska fattas av regionfullmäktige nästa sommar.
Bild: NU-sjukvården/Norconsult arkitekterKällor:
> NU-sjukvården - läs mer om utbyggnaden
> P4 Väst: Uddevalla sjukhus får 18 nya operationssalar

Läs även:
> Bohusläningen: Storsatsning på Uddevalla sjukhus

12 juni:
> Norconsult: Nytt operationshus på Uddevalla sjukhus

23 juni:
> Bohusläningen: Nytt operationscentrum för en halv miljard