lördag 11 april 2015

Tekniska kontoret vill ta bort parkeringarna vid torget

I ett förslag till förstudie om Kungstorgets framtida utformning föreslår tekniska kontoret att parkeringsplatserna på och vid torget slopas.

- Jag vet att det är kontroversiellt, säger gatu- och parkchef Martin Hollertz till Bohusläningen:
- Vi prioriterar i stället kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken och framför allt utseendet. Vi vill öppna upp mot Hasselbacken och Bäveån.
Förslaget till förstudie ska nu behandlas i samhällsbyggnadsnämnden.

> Läs artikel - Bohusläningen