torsdag 23 april 2015

Majoritet för nytt badhus på samma plats som idag

En majoritet i kultur- och fritidsnämnden vill bygga det nya badhuset där det gamla ligger. En utredning med denna inriktning ska nu göras.

En utredning ska också göras om delar av idrottshallen kan användas som entré till nya badet, och om bowlinghallen kan flyttas till framtidens badhus för att kunna göra samordningsvinster.
Det så kallade lokalprogram som tagits fram för det nya badhuset fick mycket beröm när det presenterades för nämnden på torsdagen.
Härnäst ska tekniska kontoret ta fram en kostnadsberäkning för det nya badhuset. Nämndens ordförande Annelie Högberg (S) tror att fullmäktige kan fatta beslut i augusti eller september.

Källa:  > Bohusläningen - läs artikel

> Läs tidigare inlägg om lokalprogrammet