torsdag 9 april 2015

Konsultgranskning av mutaffären klar

(Uppdaterad 10 april)
Efter uppmärksamheten i media kring kommunens IT-avdelnings samröre med företaget Dell beställde kommunen en extern och oberoende granskning av företaget EY. Granskningen är nu genomförd och rapporten levererad.
 
"De aktiviteter som kommunens IT-avdelning deltagit i tillsammans med leverantör X (Dell, reds anm.) är inte i enlighet med nuvarande interna policyer eller med SKLs riktlinjer.", skriver EY bland annat i sina slutsatser.

"Fortsatt förtroende"
- Som jag ser det bekräftar granskningen vår uppfattning, säger kommundirektör Peter Larsson i ett pressmeddelande:
- Min bedömning är att det som skedde de tidigare åren var ogenomtänkt, men att vi sedan dess vidtagit åtgärder för att öka kunskapen om vad som är att anse som jäv och mutor. Det här ändrar inte min uppfattning i nuläget och jag har fortsatt förtroende för IT-chef Britt-Inger Berntsson och medarbetarna på avdelningen.

Förundersökning ska inledas
Tidigare har Riksenheten mot korruption meddelat att en förundersökning om misstänkt mutbrott kommer att inledas.