måndag 6 april 2015

2014 bra år för Uddevalla Hamnterminal

De allra flesta godsslag som Uddevalla hamn hanterar ökade under 2014.

Det ekonomiska utfallet blev 2,2 miljoner kronor före skatt vilket är bättre än budget.
"Efter två magra år är det här förstås siffror vi gläds åt", skriver bolaget i ett nyhetsbrev.

  • Läs nyhetsbrev med länk till hela årsredovisningen för 2014